TANITIM

Etkin Eczacılık Derneği olarak, yürüttüğümüz çalışmalarla toplumda ve yasa koyucular nezdinde eczacılık mesleğinin sağlık alanında yaratacağı katma değerin farkına varılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda internet sayfamız, dergimiz, sosyal medya hesaplarımızla birlikte yazılı ve görsel basını da kullanarak yaptığımız Yayınlar, Projeler, Koruyucu Sağlık Kampanyaları, Toplantı/Sosyal Etkinliklerle sesimizi duyurmak için çalışıyoruz. Halk sağlığının korunmasında yardımcı olmayı, bireyleri ve aileleri mevcut bilgi kirliliğinden korumayı, sağlığımıza sahip çıkma bilincini yaygınlaştırmayı istiyoruz. Çünkü hepimizin dileği aynı: Sevdiklerimizle birlikte uzun ve mutlu bir yaşam sürmek…