Campaign Photo

Bırakmak için iki nedenim var

Etkin Eczacılık Derneği 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü vesilesiyle sigarayı bırakmanın kazanımları ve kolay bırakmanın ipuçlarıyla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla 9-15 Şubat tarihleri arasında üye eczanelerde etkinlikler düzenliyor. Sigarayı bırakma haftası boyunca, sigarayı bırakmak isteyenler eczanelere destek için başvurabilecek, uzman eczacılardan bilgi ve danışmanlık alabilecek. 

Etkin Eczacılık Derneği Başkanı Ayşegül Yıldız “Etkin Eczacılık Derneği üyesi eczacılar olarak, ulusal sağlık harcamalarının daha etkin koruyucu sağlık politikalarının uygulanmasıyla azalacağına ve eczacılık mesleğinin koruyucu sağlık alanında daha aktif konumlandırılmasının bu konuda kilit önem taşıdığına inanmaktayız. 

Mesleğimizin, geleneksel ‘ilaç sağlayıcı’ rolünün yanı sıra, koruyucu sağlıkta ve kronik hastalıkların yönetiminde yaratabileceği katma değerin de farkına varılmasını sağlamak üzere derneğimiz çeşitli etkinlikler yürütmektedir. 

Bu etkinliklerin içinde farkındalık yaratan koruyucu sağlık kampanyalarına özel önem vermekteyiz. Sigara, obezite, kış hastalıkları, diyabet ele aldığımız başlıca konular olarak öne çıkmaktadır. Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştireceğimiz ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ etkinliği de 2015 yılının ilk sağlık kampanyası olacak ve 9 Şubat’ı takip eden hafta süresince devam edecektir. Bu kampanyayı düzenlerken amacımız halkımıza sigarayı bırakmanın sağlıkla ilgili ve ekonomik kazanımlarını hatırlatmak. Kendi sağlıkları olduğu kadar aile fertlerinin ve toplumun da haklarını gözeterek, yeni bir başlangıç yapmaları için onları teşvik etmek. Sigarasız hayatın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine odaklanarak gün içinde daha yüksek enerjiye, pürüzsüz bir cilde, daha beyaz dişlere, sağlıklı akciğerlere, maddi tasarrufa, yüksek fertiliteye, daha kaliteli bir cinsel yaşama, daha keskin duyulara ve daha ferah bir yaşam alanına sahip olmak için, yani uzun ömür, sağlıklı yaşam için bırakmaları gerektiğini uzman eczacılarımız vasıtasıyla hatırlatıyoruz” şeklinde konuştu. 

Hafta boyunca eczanelerde öncelikle Nikotin Bağımlılık Testi ile sigara içenlerin nikotin bağımlılığı seviyesi ölçülecek, buna bağlı olarak sigara bırakmanın sağlayacağı sağlık avantajları ve ekonomik kazanımlar anlatılacak. Bırakmayı kolaylaştırıcı ipuçlarıyla ilgili bilgi verilerek bırakma sürecinde ihtiyaç duyulabilecek destek yöntemleri önerilecek.