Çerez Aydınlatma Metni

Etkin Eczacılık Derneği Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Etkin Eczacılık Derneği tarafından hazırlanmıştır. 

Etkin Eczacılık Derneği’ne üye olunması ve hizmet almanız esnasında sunulan hizmetin takip edilebilmesi amacıyla ilgili kişilerin isim-soyisim, T.C. kimlik numaraları, telefon numaraları, adres bilgisi, eczane adres bilgileri alınmakta ve Kanun’a uygun olarak işlenerek korunmaktadır.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak ilgili kişinin kendisinden yazılı veya sözlü, form doldurulması yöntemleri ile otomatik ve otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre ETKİN ECZACILIK DERNEĞİ’nin Nispetiye Cad. Belkıs Apt. No:7 D:4 Levent / Beşiktaş / İstanbul adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden info@etkineczacilik.org e-posta adresine iletebilirsiniz.