HABERLER
Etkin Eczacılık Derneği’nden “Staj Dostu Eczane” projesi
  Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm toplumlar, bilginin ışığında ve
  aydınlanmanın izinde eğitim ile gelişir. Bu konuda üzerine düşen görevi
  yerine getirmek için harekete geçen Etkin Eczacılık Derneği, gelecek
  nesillere rehberlik etmek, yeniliklere açık olmak ve genç eczacılara
  doğruyu göstererek bu mesleği ve ülkemizi ileriye taşımak için Staj Dostu
  Eczane projesini başlattı. 2017 yazında İstanbul Üniversitesi ve İstanbul
  Yeniyüzyıl Eczacılık fakülteleri ile başlayacak staj programının duyurusu
  yapıldı. İlgili eczacılık fakültelerinin yardımı ile stajyer öğrenciler ve
  projeye destek veren Etkin Eczacılık Derneği üyesi eczaneler belirlendi.

  Bu uygulamanın hayata geçirilmesiyle eczacılık fakültesi öğrencileri Etkin
  Eczacılık Derneği ile tanışarak staj döneminin önem kazanması ve daha
  verimli geçmesi sağlanacak. Eczane stajı sadece devam gerekliliği için
  tamamlanan yetersiz bir uygulama olmaktan çıkacak. Etkin Eczacılık
  Derneği’nin uygulayacağı program içerisinde öğrenci kabul eden eczanelerde
  bu konuda öğretici eczacılık uygulamaları geliştirilerek Türkiye'de
  yaygınlaştırılabilir örnek bir uygulamaya imza atılacak.

  Ecz. Vildan Çınar, Ecz. Hümeyra Cömerter, Ecz. Sevil Ağalar Altınel, Ecz.
  Fatih Tambay ve Ecz. Nursen Musluoğlu’ndan oluşan Etkin Eczacılık Derneği
  Staj Komisyonu üyeleri, proje hakkında şunları söyledi: “Eczacılık
  öğrencileri, en uygun tedavi sonuçlarına ulaşmak, hastanın yaşam kalitesini
  yükseltmek için sahip olduğu bilgi ve nitelikleri kullanmayı öğrenmelidir.
  Öğrenilenleri uygulama sürecinin ilk basamağı olan staj dönemi,
  öğrencilerin iş disiplini geliştirdiği dönem olması sebebiyle önemlidir.
  Staj Dostu Eczane projemiz ile bilimsel, güncel bilgilerle, standardizasyon
  sağlanmış bir staj uygulaması, daha verimli daha etkin bir staj dönemi
  sağlayıp, mesleğimizi ileriye taşımada ilk adım olacağına inanıyoruz. Bu
  projeye destek veren tüm Etkin Eczacılık Derneği üyelerine teşekkür
  ederiz.”